فرمانده سالار مطالعه امکانات اینترنت

فرمانده سالار: مطالعه امکانات اینترنت اسماعیلی کتابخانه راه اندازی اولین کتابخانه عمومی ویژه بانوان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی قالیباف یک نیروی سیاسی تمام شده است است/ عمده توان قالیباف در رنگ‌ چشم هایش بوده ، زیباکلام

آنچه مشخص است اینکه آقای قالیباف امروز چه در میان اذهان عمومی جامعه و چه درمیان اصولگرایان و دیگر طیف‌های سیاسی به عنوان یک نیروی سیاسی و اجرایی آخر یافته است و

قالیباف یک نیروی سیاسی تمام شده است است/ عمده توان قالیباف در رنگ‌ چشم هایش بوده ، زیباکلام

زیباکلام: قالیباف یک نیروی سیاسی تمام شده است است/ عمده توان قالیباف در رنگ چشم هایش بوده

عبارات مهم : سیاسی

آنچه مشخص است اینکه آقای قالیباف امروز چه در میان اذهان عمومی جامعه و چه درمیان اصولگرایان و دیگر طیف های سیاسی به عنوان یک نیروی سیاسی و اجرایی آخر یافته است و نمی توان جهت او آینده ای مشخص متصور بود. عمده توان قالیباف در مسابقه منابع کلان مالی و بعد از آن شاخصه ها و خصوصیات ظاهری، خاصه سیما و رنگ های چشمانشان قابل توجه بوده است

صادق زیباکلام در شرق نوشت: شهردار سابق تهران، امروز چه در اذهان عمومی مردم و چه در طیف های متفاوت سیاسی به خاص اصولگرایان به عنوان یک نیروی سیاسی تمام شده است به حساب می آید و هیچگونه آینده و جایگاه سیاسی را در چه در میان اصولگرایان چه خارج از محدوده این طیف نمی توان جهت او متصور شد. بخشی از این آینده بدان جهت است که که آقای محمدباقر قالیباف اساسا از همان ابتدا فردی دارای اندیشه و تفکر سیاسی نبوده و نباید فراموش کرد که وی در ابتدا تحت لوای یک نیروی نظامی به سیاست ورود پیدا کرد.

قالیباف یک نیروی سیاسی تمام شده است است/ عمده توان قالیباف در رنگ‌ چشم هایش بوده ، زیباکلام

اگر کمی دقت داشته باشیم متوجه آن خواهیم شد که در تمامی انتخابات ریاست جمهوری که با حضور ایشان همراه شده است هیچ گاه یک تفکر و اندیشه تازه و خاصه را با خود وارد جریان انتخابات نکرده بلکه عمده توانشان در مسابقه اولا منابع کلان مالی در اختیار و بعد از آن شاخصه ها و خصوصیات ظاهری، خاصه سیما و رنگ های چشمانشان مورد توجه بیشتری قرار گرفته، در غیر این صورت هیچ گاه فکر و اندیشه سیاسی مشخصی را در مسابقه های انتخاباتی دنبال نکردند.

به همین علت بنده بر این باورم که آقای قالیباف به عنوان یک نیروی سیاسی، مانند گذشته، در آینده هم جایگاهی در میان اصولگرایان نخواهند داشت. شاید تنها نقطه قابل اتکای ایشان جهت بقا در صحنه سیاسی کارکرد ایشان به عنوان یک نیروی اجرایی موفق اصولگرا باشد که پر واضح است از این بابت هم عملکرد دوازده ساله آقای قالیباف و حقایق و افشاگری هایی که در رابطه با دوره مدیریت وی هر روزه در حال مطرح شدن هست، نشان دهنده عدم کامیابی او به عنوان یک نیروی اجرایی کارآمد است.

آنچه مشخص است اینکه آقای قالیباف امروز چه در میان اذهان عمومی جامعه و چه درمیان اصولگرایان و دیگر طیف‌های سیاسی به عنوان یک نیروی سیاسی و اجرایی آخر یافته است و

حتی اگر این فرض را در نظر گرفته که تنها بخش کمی از اتهامات وارد شده است به وسیله اشخاصی همچون دکتر حافظی و شورای شهر فعلی پایتخت کشور عزیزمان ایران در رابطه با عملکرد آقای قالیباف من جمله عقد قراردادهایی غیر براق در وقت تصدی وی، حجم بالای استخدام های بی ضابطه و بدهی هنگفت شهرداری به دولت و بخش شخصی صادق باشد، دراین صورت نمی توان نمره قابل قبولی به عملکرد او به عنوان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران داد.

حتی اگر کلیه این اتهامات وارده را هم بی پایه و غیر قابل اثبات بدانیم کافی است نگاهی اجمالی به ظاهر شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران انداخته و آن را با یک دهه پیش از آن قیاس کنیم. شهری که امروزه تبدیل به جنگلی مملو از آسمانخراش ها شده است که بدون استاندارد و ضابطه ای اوج رفته اند؛ شهری خالی از آرامش و با کم کردن فزاینده فضای سبز.

مجموع این شاخصه ها به هیچ وجه نشان دهنده مدیریتی موفق بر اساس اصل توسعه پایدار و همه جانبه را نمی دهد. در نتیجه امروزه دیگر کارکرد آقای قالیباف به عنوان یک نیروی اجرایی موفق نیز آخر یافته هست. این در حالی است که درتمامی این مخاطرات یاد شده است در طی این دوازده سال ما شاهد هیچگونه انتقاد جدی از نهاد هایی همچون صدا و سیما یا تریبون های نماز جمعه و غیره ازآقای قالیباف نبودیم که شاید همسو بودن ایشان با این گونه نهاد ها مانع از بیان صریح و براق بعضی انتقادها و کاستی ها شده است باشد ولی آنچه مشخص است اینکه آقای قالیباف امروز چه در میان اذهان عمومی جامعه و چه درمیان اصولگرایان و دیگر طیف های سیاسی به عنوان یک نیروی سیاسی و اجرایی آخر یافته است و نمی توان جهت او آینده ای مشخص متصور بود.

قالیباف یک نیروی سیاسی تمام شده است است/ عمده توان قالیباف در رنگ‌ چشم هایش بوده ، زیباکلام

واژه های کلیدی: سیاسی | قالیباف | اصولگرایان | محمدباقر قالیباف | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog