فرمانده سالار مطالعه امکانات اینترنت

فرمانده سالار: مطالعه امکانات اینترنت اسماعیلی کتابخانه راه اندازی اولین کتابخانه عمومی ویژه بانوان

گت بلاگز عکس خبری آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های بلوط سرو

آتش گسترده در جنگل های منطقه سروک استان کهگیلویه و بویراحمد، بیش از 2 و نیم هکتار از درختان بلوط این منطقه را سوزاند.

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های بلوط سرو

آتش سوزی گسترده در جنگل های بلوط سرو

عبارات مهم : آتش سوزی گسترده

آتش گسترده در جنگل های منطقه سروک استان کهگیلویه و بویراحمد، بیش از 2 و نیم هکتار از درختان بلوط این منطقه را سوزاند.

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های بلوط سرو

آتش گسترده در جنگل های منطقه سروک استان کهگیلویه و بویراحمد، بیش از 2 و نیم هکتار از درختان بلوط این منطقه را سوزاند.

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های بلوط سرو

آتش گسترده در جنگل های منطقه سروک استان کهگیلویه و بویراحمد، بیش از 2 و نیم هکتار از درختان بلوط این منطقه را سوزاند.

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های بلوط سرو

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: آتش سوزی گسترده | کهگیلویه و بویراحمد | عکس خبری

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های بلوط سرو

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های بلوط سرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog