فرمانده سالار مطالعه امکانات اینترنت

فرمانده سالار: مطالعه امکانات اینترنت اسماعیلی کتابخانه راه اندازی اولین کتابخانه عمومی ویژه بانوان

هزاران استارتاپ در صف انتظار دریافت حمایت هستند

معاون علمی فناوری مدیر جمهور گفت: اقتصاد دانش بنیان در اثر بروز یک اتفاق فرهنگی و مبتنی بر عقل و دانش ایجاد شده است هست. به گزارش خبرنگار ح..

ادامه مطلب