فرمانده سالار مطالعه امکانات اینترنت

فرمانده سالار: مطالعه امکانات اینترنت اسماعیلی کتابخانه راه اندازی اولین کتابخانه عمومی ویژه بانوان

داماد مهریه را نداد،مادرش روانه زندان شد

شرق به نقل از مدیرعامل ستاد دیه استان همدان نوشت: ناتوانی در پرداخت مهریه، به زندانی شدن مادر شوهر در تویسرکان منجر شد. داماد مهریه را نداد،ماد..

ادامه مطلب